CV

 • Født 22. juli 1960
 • Gift med Niels - tvillingepiger Astrid og Sigrid født i 1992
 • 1986: uddannet cand. mag. i dansk og psykologi
 • 1986-1987: underviser på VUC i Århus
 • 1987-1997: underviser på VUC i Hadsund
 • 1996-1997: delvis orlov, frikøbt til diverse forskningsprojekter. Blandt andet Mind Map på Rigshospitalet (optakt til det danske hjerneår)
 • 1998: Røde kors genoptræningscenter i Kolding
 • 1999-2002: Indskolingsprojekt, der handlede om at hjælpe lærere og pædagoger med at skelne børn med neurologiske problemer fra børn med almindelige opvækstrelaterede problemer
 • 2002 - : Forfattervirksomhed starter - og fortsætter de følgende år
 • 2003 - : Foredrag mange steder i hele landet. Foredragsvirksomheden fortsætter de følgende år 
 • 2003- 2004: Arbejde med unge med indlæringsvanskeligheder især på produktionsskoler
 • 2004-2005: Forskningsprojekt for Evalueringsinstituttet om hvordan unge klarer sig i folkeskolen og videre i uddannelsesforløbet
 • 2005- 2007: Deltager i projekt om folkeskolens mellemtrin og overbygning for Undervisningsministeriet
 • 2008 - Medvirker i flere tv- og radioprogrammer - det fortsætter de følgende år
 • 2008 - 2011: Involveret i en tænketank, som laver visioner for børn- og unge-området 0-18 år i Århus Kommune
 • 2008: Deltager i projekt Skoledebat Århus - om fremtidens skole
 • 2008: Udviklingsprojekt i Frederiksberg Kommune, fokus på motorik, hjerne og læring
 • 2009 Udviklingsprojekt i Århus Kommune om pædagogiske læreplaner
 • 2010: Nationalt projekt om læring, kost og bevægelse
 • 2010: Medvirkende i radioprogrammet Netværket på P1 og forfatter til klummer og indlæg i bla. bladet "Efterskolen" og hjemmesiden "Scientariet"
 • 2010: Protektor for Psykiatrifonden, Protektor for Dyspraksiforeningen og Ambassadør for foreningen " Landsforeningen Børns Voksenvennner"
 • 2011 - 2017: Forskningsprojekt om "Fremtidens folkeskole" sammen med N.J. Fjordsgades skole i Århus, Steen Hildebrandt, Hans Henrik Knoop og skoleleder Jette Bjørn Hansen
 • 2014 - : Advisoryboard for Talentspejderne

Forfatter til fem bøger:

Hvor svært kan det være?Værd at vide om voksne hjerner
Nyt Nordisk forlag i 2012

Hallo - Er der hul igennem?
dit barns hjerne 0-18 år.
Schønbergs forlag i 2008

Seje drenge og superseje piger?
Hjerne og hjerte hos de 10-18 årige.
Schønbergs forlag i marts 2007 (trykt i 2 oplag)

Pæne piger og dumme drenge.
Hvorfor er der ingen børn der opfører sig, som de har hjerner til?
Schønbergs forlag i 2002 (trykt i 4 oplag)

Køn, karakterer og karriere.
Drenges og pigers præstationer i uddannelse 
Evalueringsinstituttet, udkommet i 2005

Ann-Elisabeth Knudsen  | Tlf.: 86 16 38 90