Artikler

Her vises nogle eksempler på artikler jeg har skrevet.

Artikel TÆNK SELV - om børn og dannelse.
Artiklen har været bragt i tidsskriftet 0-14, nr. 3-2018. Hele temanummeret på 100 sider kan bestilles på tlf. 86 18 78 88 eller mail: bogbutik@paedagogiskforum.dk
 
Jeg skriver små artikler til Foreningen ‘Barn i Danmark’, som kan findes på deres hjemmeside: http://barnidanmark.dk/
 
Artikel i januar 2018 i Tidsskriftet Perspektiv
Der er udkommet en spændende artikel i januar 2018 i Tidsskriftet Perspektiv, et temanummer om formidling og køn. Den artikel som er lavet på baggrund af et interview med mig hedder: ‘Giver det mening at kalde noget pige- og drengebøger?’
Artiklen kan downloades som PDF på:
http://bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/Bladet
 
Det går ud over børnenes hjerner
Denne artikel har været bragt i tidsskriftet 0-14, nr. 2-2017, som handler om daginstitutioners betydning for børns udvikling. Læs artikel

Samme pædagogik rammer forskellige hjerner forskelligt
Pædagogisk tidsskrift 2013
Læs artikel 

Hjerner, læring og køn
Skolestart nr. 6, 2012

Forfatter til et kapitel i "Lærerens psykologibog" som er udkommet på Akademisk Forlag.

Spejlneuroner - basis for evnen til at fungere i et klasserum?
Skolestart nr. 2, 2007.

Lysten driver værket
Forum for Skoleledelse nr. 6, 2006.

Urolige børn
Skolestart, nr. 6, 2005.

Flere frække sange i folkeskolen, tak!
Modus nr. 3, 2005.

Hjerne, læring og formidling
Det danske filminstitut, 2005.

En hjernemæssig baggrund
Sløjd nr. 6, 2004.

Hjerneudvikling og modning hos præmature børn
Livsbladet, nr. 4, 2004.

Forskellighedens styrke, opfølgning på OECD rapporten
Forum for Skoleledelse nr. 7, 2004.

Tidens børn i en rummelig folkeskole
Skolestart nr. 8, 2003.

Ufærdige drengehjerner
Børn og unge, nr. 14, 2001.

Ann-Elisabeth Knudsen  | Tlf.: 86 16 38 90