CV

 
 • Gift med Niels - tvillingepiger Astrid og Sigrid
 • 1984: Deltog et semester i 1984 på Vrije Universiteit i Amsterdam i fagene: "Neurogenerative Diseases" og "Biological and Cognitive Psychology"
 • 1986: uddannet cand. mag. i dansk og psykologi
 • 1986-1987: underviser på VUC i Århus
 • 1987-1997: underviser på VUC i Hadsund
 • 1996-1997: delvis orlov, frikøbt til diverse forskningsprojekter. Blandt andet Mind Map på Rigshospitalet (optakt til det danske hjerneår)
 • 1998: Røde kors genoptræningscenter i Kolding
 • 1999-2002: Indskolingsprojekt, der handlede om at hjælpe lærere og pædagoger med at skelne børn med neurologiske problemer fra børn med almindelige opvækstrelaterede problemer
 • 2002 - : Forfattervirksomhed starter - og fortsætter de følgende år
 • 2003 - : Foredrag mange steder i hele landet. Foredragsvirksomheden fortsætter de følgende år 
 • 2003- 2004: Arbejde med unge med indlæringsvanskeligheder især på produktionsskoler
 • 2004-2005: Forskningsprojekt for Evalueringsinstituttet om hvordan unge klarer sig i folkeskolen og videre i uddannelsesforløbet
 • 2005- 2007: Deltager i projekt om folkeskolens mellemtrin og overbygning for Undervisningsministeriet
 • 2008 - Medvirker i flere tv- og radioprogrammer - det fortsætter de følgende år
 • 2008 - 2011: Involveret i en tænketank, som laver visioner for børn- og unge-området 0-18 år i Århus Kommune
 • 2008: Deltager i projekt Skoledebat Århus - om fremtidens skole
 • 2008: Udviklingsprojekt i Frederiksberg Kommune, fokus på motorik, hjerne og læring
 • 2009 Udviklingsprojekt i Århus Kommune om pædagogiske læreplaner
 • 2010: Nationalt projekt om læring, kost og bevægelse
 • 2010: Medvirkende i radioprogrammet Netværket på P1 og forfatter til klummer og indlæg i bla. bladet "Efterskolen" og hjemmesiden "Scientariet"
 • 2010: Protektor for Dyspraksiforeningen og Ambassadør for foreningen " Landsforeningen Børns Voksenvennner"
 • 2011 - 2017: Forskningsprojekt om "Fremtidens folkeskole" sammen med N.J. Fjordsgades skole i Århus, Steen Hildebrandt, Hans Henrik Knoop og skoleleder Jette Bjørn Hansen
 • 2014 - : Advisoryboard for Talentspejderne
 • 2016 - : Advisoryboard for projekt ‘Kandidaterne’, et projekt for unge som er socialt udsatte, sårbare eller skoletrætte. Resultaterne fremlægges på en fagkonference i januar 2018
 • 2016: Kampagne for ‘Sikker trafik’ om teenagere i trafikken. Kampagnen er blevet vist/delt næsten 500.000 gange på de sociale medier
 • 2017: Ny bog "Diagnose eller opdragelse", i den forbindelse er der lavet en Podcast for Radio 24/7 som kan høres via deres hjemmeside under linket ‘Forældreintra’
 • 2018 : Indledt spændende samarbejde med BoPaM, en organisation som arbejder med børn og pårørende af misbrugsfamilier. Tovholder på projektet er Bodil Neujahr, som startede organisationen. BoPaM blev medlem af Børnesagens Fællesråd i 2010. Organisationen er tildelt Børnesagsprisen i 2010 og Benny Andersens Børnepris i 2012. 
 • 2018 : Advisory Board for Talentspejderne og Projekt Kandidatern
 • 2019-2020 researcher og skriver på en ny bog om køn, piger og drenge, som opsumerer og formidler den nyeste internationale forskning om piger og drenges hjerner, arv og miljø, leg og læring
 • 2019 foråret - ny bog på vej - for Dansk Pædagogisk Forum og Dafolo

Forfatter til 6 bøger:

Diagnose eller opdragelse.
Det er nødvendigt for både forældre, pædagoger og lærere at kunne skelne børns adfærd.
Hvad er hvad? Hvornår skal der stilles en diagnose og hvornår skal der opdrages – og hvad gør vi ved det?
Udkommet 2017

Hvor svært kan det være?Værd at vide om voksne hjerner
Nyt Nordisk forlag i 2012

Hallo - Er der hul igennem?
dit barns hjerne 0-18 år.
Schønbergs forlag i 2008

Seje drenge og superseje piger?
Hjerne og hjerte hos de 10-18 årige.
Schønbergs forlag i marts 2007 (trykt i 2 oplag)

Pæne piger og dumme drenge.
Hvorfor er der ingen børn der opfører sig, som de har hjerner til?
Schønbergs forlag i 2002 (trykt i 4 oplag)

Køn, karakterer og karriere.
Drenges og pigers præstationer i uddannelse 
Evalueringsinstituttet, udkommet i 2005

 

Ann-Elisabeth Knudsen  | Tlf.: 30 31 31 88