Mere om hjerner

ARTIKEL I PSYKOLOGMAGASINET. 7 MYTER OM HJERNEN

Ann tager syv at de sejlivede myter under behandling -

  • En stor hjerne er en klog hjerne
  • Du kan ikke påvirke din hjerne med din kost
  • Du er født med en bestemt intelligens
  • Rigtig - delvist sandt - eller sandt?

Læs artiklen her>>

___________________________________________________________________

Ann fortæller om unge og deres hjerner i radioprogrammet Apropos på DR/p1 - lyt med her Om unge - og deres hjerner

"Overgangen fra barn til voksen kræver en ombygning af hjernen. Den periode kalder vi også for ungdommen. Her bliver vores voksne identitet grundlagt.

Abstraktionsniveauet i hjernen stiger, når vi bliver unge, og tiden er præget af store tanker om liv og død. Det er en tid, hvor overgangen fra barn til voksen betyder en identitetsforandring ..."

___________________________________________________________________

OM HJERNEUDVIKLING OG MODNING HOS PRÆMATURE BØRN

I forlængelse af den seneste OECD rapport om børns kompetencer diskuteres folkeskolens, pædagogers og læreres rummelighed heftigt på dansk grund.

Er læreres og pædagogers faglighed i orden

  • arbejder de for få timer?
  • bruger vi for mange penge i specialpædagogikken og på at udskille børn, så det går ud over den ordinære undervisning osv.?

Set med en hjerneforskers øjne skal debatten have et andet fokus.

Ann har skrevet denne artikel til Præmaturforeningens blad - Livsbladet

___________________________________________________________________

ARTIKEL FRA FORSKNINGSRAPPORT:

Er der forskel på hvordan drenge og piger klarer sig i grundskolen og videre i ungdomsuddannelserne?

Og hvis der er forskel, hvad er så årsagen?

  • og hvilken betydning får det for videreuddannelsen?

Dette blev undersøgt som en del af et stort nordisk projekt. Ann-E. Knudsen var med i projektet. Resultatet var bl.a. rapporten "Køn, karakterer og karriere".

Den blev udsendt af Danmarks Evalueringssnstitut i 2005.

(se mere om bogen - under bøger og artikler)

Ann-E. Knudsen var med i dette forskningsprojekt. Her er et uddrag af hendes bidrag til rapporten.

 ___________________________________________________________________

ARTIKEL FRA FAGBLAD: Musik er sindssygt vigtig

Musik øger indlæringen og koncentrationen hos børn. Og skaber vellyst og balance i hjernen.

Drenge, der har svært ved at lære at læse, ville være bedre hjulpet, hvis man gav dem flere timer i musik end i lektieværkstedet.

Og det hænger sammen med den måde, vores hjerner fungerer.

Ann-E. Knudsen uddyber synspunktet i en artikel i "Musikeren" Januar 2007.

Vi har fået lov at bringe artiklen her i en pdf-fil.

"Musikeren" er fagbladet for professionelle musikere. Artiklen er skrevet af Inge Svendsen. Fotos: Martin Dam Kristensen

___________________________________________________________________

Artikel om fedtsyrer - din hjerne bliver hvad du spiser

Hjernen er altid sulten - og har brug for det rigtige foder.

Læs om hvilken slags føde, du skal indtage, for at hjernen får de rette byggesten at arbejde med.

Artikel skrevet af doktor i medicinsk videnskab Olle Haglund.

Download artiklen her

___________________________________________________________________

Folkeskolerne burde overveje indimellem at bruge kønsadskilt tid, som en af flere mulige strategier:

Sådan kunne man tage højde for det politisk/økonomiske pres, der kræver 26 lige gamle børn i hvert klasselokale og kun én lærer.

Hør - og læs - Ann uddyber disse synspunkter:

www.folkeskolen.dk/koensopdelt/

___________________________________________________________________

Scientariet

Mediehuset Ingeniøren har en hjemmeside med naturvidenskabelige emner. Brugerne kan stille spørgsmål til mange specialister, som er tilknyttet.

Ann er en af de specialister, der svarer på spørgsmål på Scientariet.

Fx. er der en mand der spørger: Bruger vi kun en meget lille del af vores hjerne

Se svaret fra Ann-E. Knudsen på Scientariets hjemmeside

 
 
 
 
Ann-Elisabeth Knudsen