Projekter Ann E. Knudsen er involveret i

2018: Advisory Board for Talentspejderne og Projekt Kandidaterne

Jeg sidder i et Advisory Board for Talentspejderne og Projekt Kandidaterne, som arbejder med sårbare unge ud fra devisen ‘Alle børn og unge har talenter’. Formand for de to foreninger er Tom Thinggaard Pedersen. http://talentspejderne.dk/

_____________________________________________________

2018: Samarbejde med BoPaM

BoPam er en organisation som arbejder med børn og pårørende af misbrugsfamilier. Tovholder på projektet er Bodil Neujahr, som startede organisationen. BoPaM blev medlem af Børnesagens Fællesråd i 2010. Organisationen er tildelt Børnesagsprisen i 2010 og Benny Andersens Børnepris i 2012. Foreløbig er samarbejdet resulteret i 3 forskningsartikler, som er offentliggjort på BoPaM’s hjemmeside: https://bopam.dk/

___________________________________________________________________

Forskningsprojekt om "Fremtidens folkeskole"

2011 - 2017: Forskningsprojekt om "Fremtidens folkeskole" blandt andre sammen med N.J. Fjordsgades skole i Århus, Steen Hildebrandt, Hans Henrik Knoop og skoleleder Jette Bjørn Hansen.

___________________________________________________________________

Radio om fællessskaber og forandringer i tiden

Netværket er et ugentligt magasinprogram på P1, der på en konkret og underholdende måde beskæftiger sig med fællesskaber i forandring.

Samfundsudviklingen betyder, at nye netværk opstår - gamle forsvinder, mister deres betydning eller bruges på helt nye måder.

Hvordan opfører vi os i de nye fællesskaber - hvad bruger vi dem til - og hvilke tendenser, problemstillinger og dilemmaer dukker op, når netværk spiller nye roller?

Programmet har sit helt eget netværk af folk med forskellige faglige baggrunde, og Ann-E. Knudsen har været med i panelet af kloge mennesker, der leverer indspark til debatten.

Ann deltog i 2009 - 2011

___________________________________________________________________ 

Skoledebat Århus

Ann har deltaget i et spændende projekt - SkoleDebat Århus - (initiativtager er Århus lærerforening).

Projektet bidrog med ny inspiration og nye synspunkter internt i folkeskolen og i samfundet som helhed. 

Altså et bidrag til Fremtidens Skole

Deltagere i projektet var bl.a:

Gordon Ørskov Madsen, Steen Hildebrandt, Helle Engelbrechtsen, Kim Boyter, Andreas Striib, Arne Vesterdal og mange flere mennesker med spændende synspunkter og erfaringer.

 ___________________________________________________________________

Udviklingsprojekekt på Frederiksberg

Samarbejde mellem bl.a. Frederiksberg Kommune, Via University College og Kulturdirektoratet.

Ann er medlem af en "Hjernetrust" under ledelse af Ole Eliassen.

Det er et udviklingsprojekt, igangsat af Kulturdirektoratet og Frederiksberg kommune.

Det skal bidrage med nye tanker om 0-6 års området - specielt om sammenhæng mellem motorik, hjerne og læring.

Resultater herfra kan ses på www.viauc.dk

___________________________________________________________________

Tænketank i Århus Kommune

Rådmand Louise Gade oprettede i december 2007 en tænketank vedrørende børne- og ungeområdet, og inviterede Ann-E. Knudsen til at deltage.

Arbejdet i Tænketanken blev afsluttet i september 2008 og resulterede bl.a. i en rapport

"Fremtidens børnebyggeri. Rum for leg og læring."

Kan downloades fra Århus Kommunes hjemmeside

Kan også downloades her

___________________________________________________________________

Scientariet

Mediehuset Ingeniøren har en stor hjemmeside med naturvidenskabelige emner. Mange specialister er tilknyttet og brugerne kan stille spørgsmål til dem.

Ann er en af dem, der svarer på spørgsmål på Scientariet.

Fx. er der en mand der spørger: Bruger vi kun en meget lille del af vores hjerne ?

Se svaret fra Ann-E. Knudsen på Scientariets hjemmeside

___________________________________________________________________

Udviklingsprojekt i Århus Kommune om pædagogiske læreplaner

Anns opgave var - sammen med andre forskere - at vurdere og evaluere nye udviklingsplaner for 0-6 årige børn.

Børn og Unge i Århus Kommune arbejder med at skabe en sammenhængende pædagogisk indsats i forhold til de 0-18 årige børn og unge.

Indsatsen sker i et samarbejde med forældrene.

Den sætter fokus på alle børn trivsel, læring og udvikling af faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer.

Denne indsats skal indgå i arbejdet med udvikling af pædagogiske læreplaner, så de kan blive redskaber, der kan bruges positivt af forældre, pædagoger og myndigheder.

Ann er involveret i mange forskellige ting:

Projekter, bøger, arbejdsgrupper, radio, tv mm.

Ann-Elisabeth Knudsen