Ann bidrager til en lang række fagbøger:

Et kapitel i Grundbog i psykologi - til læreruddannelsen.
Kapitlet hedder "Hjerne, følelser og læring"
(udkom i 2011 på Akademisk Forlag)

Et kapitel i Grundbog i Specialpædagogik til læreruddannelsen.
Kapitlet hedder "Drenge og piger i specialundervisningen"
(udkom i 2010)

Et kapitel i den smukke Kunstbog om Escher for Gl. Holtegaard.
Kapitlet hedder:
”Tag hjernen med på kunstudstilling.
Hjernen vil bedrages og vi nyder det!”

Et kapitel i Lindhardt og Ringhofs nye Babybog
(udkom i 2007)

Forord til bogen "Mor er den klogeste"
oversat fra "The Mommy Brain"
(udkom på dansk i 2008)

Et kapitel til en ny stor Graviditetencyclopædi
(udkom i 2009)

Et kapitel til en ny bog om søskende "Barn nummer 2"
(udkom i 2008)

Forord til bogen ”Førstehjælp til fantasien” om børn og kreativitet
(udkom i 2008)

 
 

Bøger

Teenagerhjerner

Jeg er næppe den eneste forælder, som har spekuleret over, hvorfor kombinationen af hjemmeboende teenagere og forældre er en pædagogisk udfordring af dimensioner. En evindeligt fastkørende, forudsigelig konflikt mellem to generationer under samme tag. Teenagerne ønsker sig en ”forældrebyttecentral”, mens forældrene jævnligt længes efter det befriende øjeblik, hvor arvingerne efter vellykket opdragelsesarbejde kan puffes ud af reden. Vi elsker dem selvfølgelig betingelsesløst, men visse dage mere end andre ...
– Uddrag fra bogen

I denne håndbog for hårdt prøvede forældre stiller Ann-Elisabeth Knudsen skarpt på teenageres hjerne- og personlighedsudvikling, ligesom hun undersøger, hvad det er i vores samfund, der presser dem.

Bogen præsenterer en række tankevækkende perspektiver på en svær livsfase for såvel den unge som for familien og giver svar på spørgsmål som:
 • Hvad sker der i unge hjerner, mens de er under ombygning?
 • Hvorfor er teenagere allergiske overfor kritik?
 • Hvorfor husker voksne og halvvoksne børn pludselig skrupforkerte detaljer fra
  deres barndom?
 • Hvordan opstår kronisk utilstrækkelighedsfølelse?
 • Hvilke former for læring og opdragelse giver mening for store børn og unge?
 • Og sidst, men ikke mindst: Hvordan kan forældre og professionelle bedst
  muligt hjælpe og forstå teenagere?

_____________________________________________________

 

Små forskelle med store konsekvenser

Overhovedet at tale om køn og kønsforskelle kan virke hasarderet i en tid, hvor køn af mange opfattes som en flydende størrelse, og hvor ’dreng’ og ’pige’ ikke længere synes at være naturgivne kategorier. Den nyeste hjerneforskning slår imidlertid med al ønskelig tydelighed fast, at drenges og pigers hjerner faktisk udvikler sig forskelligt. Og det er en afgørende pointe, som vi bliver nødt til at tage seriøst og inddrage aktivt i vores pædagogiske tilgang.
 
Vælger vi en kønsneutral pædagogik, hvor vi lukker øjnene for forskellene, vil det paradoksalt nok føre til øget ulighed mellem kønnene. Kun ved at anerkende
de små, målbare kønsforskelle i hjernen og udvikle en kønsbevidst pædagogik kan vi arbejde på at forhindre, at uligheden udvikler sig til afgrundsdybe gab. Bogens ærinde er ikke at grave grøfter mellem kønnene. Tværtimod. Pointen er, at de graver sig selv, hvis vi vælger at ignorere de biologiske forskelle.
 
 
Lyt til Podcast: Ann E. var gæst hos Andy Højholdt i podcasten Bogklog med den nye bog ‘Små forskelle med store konsekvenser’.
 
Du kan finde podcasten på din foretrukne podcast-app eller via disse links:
Lyt til podcasten på Speaker.com
Lyt til podcasten på Spotify
 
 
 
 
 
_____________________________________________________

 

Børns hjerner

Vi har fået en ny formålsparagraf dagtilbudsloven som skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse og hvor legen er grundlæggende.
Dannelsesbegrebet og legens betydning er nye toner på 0-6 års området.

Men skal børn så kun lege noget bestemt for at blive gode til sprog eller matematik, eller har legen betydning i sig selv?

Den nyeste hjerneforskning har testet forskellige typer af lege – også frie lege – for at finde ud af, hvordan det påvirker børns hjerner og udvikling.

Kan nogle typer af lege f.eks. modvirke børns stress?

Dannelse med børn, hvilken betydning har det for børns selvopfattelse og selvværd – hvad gør vi i praksis?

Hvordan hjælper forskellige typer af lege og en dannelses praksis med børn dem til at blive velfungerende, glade, motiverede og lærelystne?
 

 

_____________________________________________________

Diagnose eller opdragelse

Det er nødvendigt for både forældre, pædagoger og lærere at kunne skelne børns adfærd.

Hvad er hvad? Hvornår skal der stilles en diagnose og hvornår skal der opdrages – og hvad gør vi ved det?

Idag skal der hele tiden tages stilling til om et barn der foretrækker at lege alene, som ikke forstår legekoder, og som ikke kan finde ud af andre børns signaler – er det en umoden 5 årig eller et barn med Aspergers syndrom. Eller er et præmatur barn hypersensibelt og ukoncentreret fordi dets forældre har taget særlige hensyn fra fødslen, fordi angsten for at miste har været overvældende eller er der tale om et umodent centralnervesystem og forsinket myelindannelse?

Har knægten som lige har raseret 7. klasse ADHD med for høj hjernestammeaktivitet, eller er det blot en frustreret 14 årig, hvis forældre skal skilles?

Det er ikke let, og generelt er det at kunne skelne mellem børn som har opvækstrelaterede problemer og børn som har hjernedysfunktioner en stor mundfuld for de fleste.

Derfor er viden om et barns normaludvikling stadigvæk et uvurderligt værktøj , ellers er man helt uden forudsætning for, at kunne afgøre om et barn er normaludviklet, lidt umodent eller forsinket i udvikling eller om der er tale om en decideret dysfunktion.

Alle hjerner kan påvirkes, men ikke alle hjerner er organiseret på samme måde. Det betyder i praksis, at den samme type pædagogik opfattes forskelligt af forskellige børn.

Læs et uddrag af bogen her >>

 ___________________________________________________________________

Hvor svært kan det være

Hjernen har en stor del af ansvaret for de mange forskelle, der er på mænd og kvinder, men det er en ”drilsk” affære, som kan drive både mænd og kvinder til vanvid.

På mødet føler hun, at de taler forbi hinanden. Han synes, de har et godt samarbejde.

Få en forklaring på hvorfor mænd og kvinder opfatter samme budskab og en given situation på hver deres måde – og få en mulighed for at forstå det andet køn bedre.

 • Hvad betyder det for vores samarbejde på jobbet, at vi tænker, opfatter og agerer forskelligt.
 • Kvinder multitasker og mænd er specialister - bliv bevidst om, hvordan vi med fordel kan supplere hinanden.
 • Hvad skal man tage hensyn til, når man skal motivere en mand henholdsvis en kvinde?
 • Hvad betyder kønshormonerne for hjernens funktion og udvikling?
 • Hvordan får vi mænd og kvinder til at samarbejde?
 • Hvor meget er kliché og hvad er fakta? 

Få svarene, bliv klogere på hjerner og kønsforskelle, og få et godt grin undervejs i læsningen.

Hvor svært kan det være
Værd at vide om voksne hjerner
Ann-Elisabeth Knudsen
1. udgave 2012 285 sider
ISBN 978-87-570-1775-5

Pris kr. 299,95

Anmeldelse, Marianne Nørregaard, download >>

Anmeldelse, Anna Klara Bæhr, download >>

Anmeldelse, Ugebladet Søndags Sundhedspanel, download >>_

Anmeldelse, Politiken Mona Samir Sørensen, download >>

Anmeldelse, JP Kultur Dennis Nørmark, download >>

__________________________________________________________________

Seje drenge og superseje piger 

Hvor bliver alle de søde, dygtige, interesserede og engagerede piger, der sidder der i indskolingen, af?

Inden de når puberteten, så vil de alle sammen være noget med dyr, børn eller Popstars!

Statistisk set skal der vel gemme sig en enkelt atomfysiker, geolog eller matematikprofessor bare en gang imellem, og hvor bliver de af ?

For slet ikke at tale om den benhårde sortering af drengene i ”duer / duer ikke”.

Enten er de sorteret fra inden indskolingen er forbi - eller også hjælper folkeskolen bevidst eller ubevidst de bedst fungerende af drengene til at få det absolut optimale ud af det, som er deres hjernemæssige potentiale.

Er det godt nok - den benhårde sortering af drengene, -og pigerne, som lander i den pæne ende af det gennemsnitlige?

Handler det om hjerner eller miljø?

Det er noget nervepirrende at være både forældre og professionelt voksne til børn og unge i dag.

Så hvad kan vi gøre for at skubbe lidt flere drenge fra den lave ende af kompentenceskalaen ind i det gennemsnitlige og lidt flere piger fra det gennemsnitlige til det virkeligt gode?

ISBN 978-87-570-1668-0

Bogen er anmeldt i Jyllandsposten af Lone Nørgaard, som bl.a. skriver:

"... topkarakter til klartskuende Knudsen, ikke bare fordi jeg er enig i analyser, argumentation og forslagene til handlestrategier, men fordi formidlingen af svær hjerneforskning suppleret med et væld af konkrete eksempler lykkes så fint og er krydret med befriende humor."

Læs hele anmeldelsen

___________________________________________________________________ 

Pæne piger og dumme drenge

Bogen fortæller om, at der faktisk ind imellem er børn, der får det optimale ud af deres hjernemæssige potentiale.

Men ét er, hvad børnene har med sig som neutralt grundlag, noget ganske andet er, hvordan de udvikler sig.

Det er vigtigt at have øje for børns individuelle forskelle og kompetencer.

Bogen fortæller også, at det ikke kun er kønsforskellene, men også hjerneudviklingen og modningen hos piger og drenge, der er forskellige. 

Det har betydning for indlæring og skolestart, principielt i pigernes favør.

ISBN 87-570-1599-6

Anmeldelse og interview, download >>

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

"Hallo - er der hul igennem? Dit barns hjerne 0-18 år"

En Pixi-bog for voksne om børns hjerner og udvikling
- med et lettilgængeligt overblik over mentale milepæle gennem hele barndommen.

En fremstilling i hverdagssprog om alt

... fra forældres forundring over, at nyfødte børn ikke allerede fra starten er udstyret med store mængder tålmodighed og overbærenhed, og dertil en pæn portion respekt for forældres svaghed

... til de uhørte overraskelser en teenager kan præsentere sine sagesløse forældre for.

Ann-E. Knudsen har skrevet denne bog i samarbejde med journalisten Karin Svennevig Hyldig.

Du kan læse artiklen BØRN OG SØVN som en appetizer til bogen

ISBN 13 978-87-570-1718-2

Bogen er anmeldt i Jyllands Posten af Lone Nørgaard, som bl.a. skriver:

" Fremstillingen er også i denne tredje hjernebog båret oppe af afvæbnende humor og uhøjtidelighed ... Den post-pubertære unge ønsker sig i al ubeskedenhed bare tre ting af ”de gamle”: Fred, fuldpension og udstrakt taxaservice".

Læs hele anmeldelsen

 

 

___________________________________________________________________ 

Køn, karakterer og karriere.

Drenges og pigers præstationer i uddannelse.

Bogen dokumenterer hvordan piger og drenge på forskellig vis kommer gennem uddannelsessystemet.

Ann-E. Knudsen konkluderer i sit afsnit:
Der er ingen grund til at have hastværk med at sende drenge i skole i 5-6 års alderen.

Det er synd for dem, når de kommer for tidligt i skole, men det er mindst lige så synd for pigerne, når drenge kommer for tidligt i skole.

Og undervisningsdifferentieringen bør tolkes således, at vi tager udgangspunkt i pigers og drenges forskellige neurale potentiale og derefter tilrettelægge en læring, så de hver især får det optimale ud af deres muligheder.

I praksis vil det sige at børnene - i en del af skoletiden - deles op så piger og drenge undervises hver for sig.

Uddrag fra bogen

Flere forfattere:

 • Ann-E. Knudsen
 • Gideon Zlotnik
 • Cathrine Hasse
 • Erik Jørgen Hansen
 
 

 

 

 

  

 

Udgives af Akademisk Forlag 09.04.2021

264 sider

Pris 299,95 kr

 

 

 

Udgivet af Dansk Pædagoisk Forum

139 sider

Pris 229,- kr.

 

Udgivet på Gyldendal i 2017

235 sider

Pris 249,95 kr.

 

Bog Hvor svært kan det være

Udgivet på
Nyt Nordisk Forlag
Arnold Busch

Udgivet på Schønbergs Forlag

2012
285 sider

299,95 kr

 

 

 

 

 

Udgivet på Schønbergs Forlag

2007
216 sider

249,-

 

 

 

 

 

 

Udgivet på Schønbergs Forlag

2002
220 sider

249,-

Bogen er nu udkommet i 10.000 eksemplerer!

 

 

 

Udgivet på Schønbergs Forlag

2008
202 sider 

249,-

Bogen er udkommet i april 2008

 

 

Udgivet af Evaluerings-instituttet, 2005

114 sider

 
 
Ann-Elisabeth Knudsen