Ann-E. Knudsens forfatterbidrag

Ud over sit eget forfatterskab har Ann bidraget til en række fagbøger:

  • Kapitel i Grundbog i psykologi - til læreruddannelsen. Kapitlet hedder "Hjerne, følelser og læring" (udkom i 2011 på Akademisk Forlag)
  • Kapitel i Grundbog i Specialpædagogik til læreruddannelsen. Kapitlet hedder "Drenge og piger i specialundervisningen" (udkom i 2010)
  • Kapitel i Kunstbog om Escher for Gl. Holtegaard. Kapitlet hedder: ”Tag hjernen med på kunstudstilling. Hjernen vil bedrages og vi nyder det!”
  • Kapitel i Lindhardt og Ringhofs nye Babybog (udkom i 2007)
  • Forord til bogen "Mor er den klogeste" oversat fra "The Mommy Brain" (udkom på dansk i 2008)
  • Kapitel til en ny stor Graviditetencyklopædi (udkom i 2009)
  • Kapitel til en ny bog om søskende "Barn nummer 2" (udkom i 2008)
  • Forord til bogen ”Førstehjælp til fantasien” om børn og kreativitet (udkom i 2008)

Nedenfor kan du se og læse mere om Anns udgivelser.

Præsentation af Ann-E. Knudsens bøger

Teenagerhjerne

I denne håndbog for hårdt prøvede forældre stiller Ann-Elisabeth Knudsen skarpt på teenageres hjerne- og personlighedsudvikling, ligesom hun undersøger, hvad det er i vores samfund, der presser dem.

Bogen præsenterer en række tankevækkende perspektiver på en svær livsfase for såvel den unge som for familien og giver svar på spørgsmål som:

Hvorfor er teenagere allergiske overfor kritik?

Hvorfor husker voksne og halvvoksne børn pludselig skrupforkerte detaljer fra
 deres barndom?

Hvordan opstår kronisk utilstrækkelighedsfølelse?

Og sidst, men ikke mindst: Hvordan kan forældre og professionelle bedst
muligt hjælpe og forstå teenagere?

Udgivet 2022.

Små forskelle med store konsekvenser

Overhovedet at tale om køn og kønsforskelle kan virke hasarderet i en tid, hvor køn af mange opfattes som en flydende størrelse, og hvor ’dreng’ og ’pige’ ikke længere synes at være naturgivne kategorier. Den nyeste hjerneforskning slår imidlertid med al ønskelig tydelighed fast, at drenges og pigers hjerner faktisk udvikler sig forskelligt. Og det er en afgørende pointe, som vi bliver nødt til at tage seriøst og inddrage aktivt i vores pædagogiske tilgang.

Hør Ann fortælle mere i podcasten Bagklog::

Lyt til podcasten på Spotify

Udgivet af Akademisk Forlag forår 2021.

Børns hjerner

Grundpræmissen for denne bog er, at uden viden om barnehjernens udvikling kan vi ikke for alvor tage udgangspunkt i et børneperspektiv. Og uden en reel forståelse af hjernens udvikling er vi i fare for at forsøge at tvangsmodne børns hjerner, når vi anvender læringsformer, som deres hjerner slet ikke er indrettet til eller parate til.

I bogens tre første dele gennemgår forfatteren typiske udviklingstræk i børns hjerner, deres sanser, følelser og sprogudvikling i aldrene 0-2 år, 3-4 år og 5-6 år. I fjerde del sættes der fokus på legens betydning for hjernens udvikling, og femte del behandler børn og dannelse i betydningen: Hvordan lærer vi børn at tænke selv, at turde fejle og at blive både tolerante og robuste?

Udgivet i 2019 af Dansk Pædagogisk Forum.

Diagnose eller opdragelse

I dag skal der hele tiden tages stilling til om et barn, der foretrækker at lege alene, som ikke forstår legekoder, og som ikke kan finde ud af andre børns signaler, er en umoden 5 årig eller et barn med Aspergers syndrom. 

Har knægten, som lige har raseret 7. klasse, ADHD med for høj hjernestammeaktivitet, eller er det blot en frustreret 14 årig, hvis forældre skal skilles?

Det er ikke let, og generelt er det at kunne skelne mellem børn som har opvækstrelaterede problemer, og børn som har hjernedysfunktioner en stor mundfuld for de fleste.

Alle hjerner kan påvirkes, men ikke alle hjerner er organiseret på samme måde. Det betyder i praksis, at den samme type pædagogik opfattes forskelligt af forskellige børn.

Udgivet på Gyldendahl i 2017.

Hvor svært kan det være

Hjernen har en stor del af ansvaret for de mange forskelle, der er på mænd og kvinder, men det er en drilsk affære, som kan drive os til vanvid.

Hvad betyder det for vores samarbejde på jobbet, at vi tænker, opfatter og agerer forskelligt?

Hvad skal man tage hensyn til, når man skal motivere en mand eller en kvinde?

Hvad betyder kønshormonerne for hjernens funktion og udvikling?

Hvor meget er kliché og hvad er fakta? 

Få svarene, bliv klogere på hjerner og kønsforskelle, og få et godt grin undervejs i læsningen.

Udgivet i 2012 på Schønbergs Forlag.

"Hallo - er der hul igennem? Dit barns hjerne 0-18 år"

En Pixi-bog for voksne om børns hjerner og udvikling, med et lettilgængeligt overblik over mentale milepæle gennem hele barndommen.

En fremstilling i hverdagssprog om alt fra forældres forundring over, at nyfødte børn ikke allerede fra starten er udstyret med store mængder tålmodighed og overbærenhed, og dertil en pæn portion respekt for forældres svaghed, til de uhørte overraskelser en teenager kan præsentere sine sagesløse forældre for.

Ann-E. Knudsen har skrevet denne bog i samarbejde med journalisten Karin Svennevig Hyldig.

Udgivet i 2008 på Schønbergs Forlag.

Seje drenge og superseje piger 

I denne bog stiller Ann-E. Knudsen skarpt på forskellen mellem hjerne og hjerte, hvad der er vigtigst og hvordan, vi forholder os til myten om, at drenge har mest hjerne, og piger har mest hjerte. 

Det er noget nervepirrende at være både forældre og professionelt voksne til børn og unge i dag.

Så hvad kan vi gøre for at skubbe lidt flere drenge fra den lave ende af kompentenceskalaen ind i det gennemsnitlige og lidt flere piger fra det gennemsnitlige til det virkeligt gode?

Udgivet i 2007 på Schønbergs Forlag.

Pæne piger og dumme drenge

Bogen fortæller om, at der faktisk ind imellem er børn, der får det optimale ud af deres hjernemæssige potentiale. Men ét er, hvad børnene har med sig som neutralt grundlag, noget ganske andet er, hvordan de udvikler sig.

Bogen fortæller også, at det ikke kun er kønsforskellene, men også hjerneudviklingen og modningen hos piger og drenge, der er forskellige. 

Det har betydning for indlæring og skolestart, principielt i pigernes favør.

Udgivet i 2002 på Schønbergs Forlag.