Om Ann-Elisabeth Knudsen

Ann-Elisabeth Knudsen er uddannet cand. mag. og er lektor i dansk og psykologi. Allerede mens Ann læste psykologi på universitetet, var neuropsykologi og hjerneforskning hendes hovedinteresse. Viden om hjernens udvikling og funktion har stort set været Anns arbejdsfelt lige siden.

Hjernens funktion er afgørende for, hvordan livet udfolder sig. Og viden om hjernens plasticitet og hvordan den kan påvirkes, er essentiel. Både når det handler om børn og unge med vanskeligheder, men også når det drejer sig om, hvordan alle andre kan udvikle sig bedst muligt.

Kort sagt er alt, der ligger i krydsfeltet mellem hjerne, udvikling og læring, ifølge Ann, utroligt spændende. Ann glædes samtidig over, at hun i praksis har fået lov til at arbejde med genoptræning af børn og unge efter hjerneskader – først via Røde Kors og siden som konsulent. 

Hjerneåret i 1997 bidrog til Anns valg om at hellige sig hjernens mysterier. Både gennem studier, praksiserfaringer, forskning og formidling. 


Forfatterskab og projekter

Ann-Elisabeth Knudsen har i en årrække fungeret som konsulent på skoler. Her hjælper Ann f.eks. lærere med at afklare, om udsatte børn har neurologiske problemer eller almindelige opvækstrelaterede adfærdsproblemer.

Ann har også været involveret i en tænketank, som udarbejdede visioner for børne- og ungeområdet (0-18 år) i Århus Kommune.

Ann skriver bøger, holder foredrag, deltager i skiftende forskningsprojekter, og har medvirket i en lang række interviews i aviser, tidsskrifter, radio og tv. 

På DR1 har Ann i flere år deltaget i et programmet Netværket, hvor hun sammen med andre forskere har taget stilling til dagsaktuelle nyheder. 

Ann-E. Knudsen CV

 • Færdiggjort et kapitel til en bog om ’Pigestemmer’, som er planlagt til udgivelse i efteråret 2024
 • Samarbejde med Københavns Kommune om optagelse af lille film om teenagere og deres forældre. Den endelige optagelse bliver januar 2024
 • Samarbejde med Legeministeriet v/ Lotte Rod om en podcast om legens betydning til inspiration for forældre (og andre)
 • Den nye turné med "Din hjerne skrumper skat" starter i Odense d. 15 januar
 • Samarbejde med Nestlé om to webinarer om neuropsykologi – Børn og sprog i februar
 • Nyt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, som blev til en lille film optaget i juni 2023
 • Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden om podcasten Forældre, teenagere og alkohol
 • Arbejder med et nyt foredrag - "Din hjerne skrumper skat", som er planlagt som turné i hele landet i 2024 via TIKKO
 • Efteråret 2022 og foråret 2023 er afsat til research til et projekt om ‘Dilemmaer i børns liv’. Det kommer til at handle om alle de små og store spørgsmål/problemer, der hører hjemme i et helt almindelig børneliv. Erfaringer herfra skal samles til en bog i samarbejde med Dansk Pædagogisk Forum i 2024.
 • Primo september udgives ny bog "Teenagehjerner – Er der nogen hjemme?" på Akademisk Forlag
 • Starter på research til en ny bog om teenagere og deres hjerner
 • Udgiver "Små forskelle med store konsekvenser. Køn, hjerneudvikling og pædagogik 0-16 år" På Akademisk Forlag
 • Deltager i Podcasts, radio og som ekspert i TV programmet Lortemor
 • Researcher og skriver på en ny bog om køn, piger og drenge, som opsumerer og formidler den nyeste internationale forskning om piger og drenges hjerner, arv og miljø, leg og læring
 • Udgiver bogen "Børns Hjerner" på Dafolo og Dansk Pædagogisk Forum
 • Indledt samarbejde med BoPaM, en organisation som arbejder med børn og pårørende af misbrugsfamilier. BoPaM blev medlem af Børnesagens Fællesråd i 2010. Organisationen er tildelt Børnesagsprisen i 2010 og Benny Andersens Børnepris i 2012 
 • Udgiver bogen "Diagnose eller opdragelse". I samme forbindelse er der lavet en podcast for Radio 24/7
 • Kampagne for Rådet for Sikker Trafik om teenagere i trafikken. Kampagnen er blevet vist næsten 500.000 gange på de sociale medier, og er en af de mest populære videoer på rådets Facebookside
 • Advisoryboard for projektet Kandidaterne - et projekt for unge, som er socialt udsatte, sårbare eller skoletrætte. Resultaterne fremlægges på en fagkonference i januar 2018
 • Advisoryboard for Talentspejderne
 • Forskningsprojekt om Fremtidens Folkeskole sammen med N.J. Fjordsgades skole i Aarhus, Steen Hildebrandt, Hans Henrik Knoop og skoleleder Jette Bjørn Hansen
 • Protektor for Dyspraksiforeningen og Ambassadør for foreningen Landsforeningen Børns Voksenvenner
 • Medvirkende i radioprogrammet Netværket på P1 og forfatter til klummer og indlæg i bl.a. bladet Efterskolen og hjemmesiden Scientariet
 • Nationalt projekt om læring, kost og bevægelse
 • Udviklingsprojekt i Aarhus Kommune om pædagogiske læreplaner
 • Udviklingsprojekt i Frederiksberg Kommune, fokus på motorik, hjerne og læring
 • Deltager i projekt SkoleDebat Århus om fremtidens skole
 • Involveret i en tænketank, som laver visioner for børne- og ungeområdet 0-18 år i Aarhus Kommune
 • Medvirker i flere tv- og radioprogrammer - det fortsætter de følgende år
 • Deltager i projekt om folkeskolens mellemtrin og overbygning for Undervisningsministeriet
 • Forskningsprojekt for Evalueringsinstituttet om hvordan unge klarer sig i folkeskolen og videre i uddannelsesforløbet
 • Arbejde med unge med indlæringsvanskeligheder - særligt på produktionsskoler
 • Foredrag i hele landet. Foredragsvirksomheden fortsætter de følgende år 
 • Forfattervirksomhed starter - og fortsætter de følgende år
 • Indskolingsprojekt om at hjælpe lærere og pædagoger med at skelne børn med neurologiske problemer fra børn med almindelige opvækstrelaterede problemer
 • Røde Kors genoptræningscenter i Kolding
 • Delvis orlov, frikøbt til diverse forskningsprojekter som bl.a. Mind Map på Rigshospitalet (optakt til det danske hjerneår)
 • Underviser på VUC i Hadsund
 • Underviser på VUC i Aarhus
 • Uddannet cand. mag. i dansk og psykologi
 • Tog et semester på Vrije Universiteit i Amsterdam. Fag: "Neurogenerative Diseases" og "Biological and Cognitive Psychology"
 • Gift med Niels og har to døtre